fbpx
Ön Kayıt

Eğitimde Zenginleştirme Programı

Her öğrenci bir “BİREY”dir. Kişilik özellikleri, öğrenme biçimleri ve hızları birbirlerinden farklıdır. Öğrencilerin kişisel öğrenme sitillerine, ihtiyaçlarına ve motivasyon süreçlerine göre “Farklılaştırılmış Eğitim” olanağı sağlıyoruz.

Uyguladığımız “Zenginleştirilmiş Eğitim” programı ile öğrencilerin zihin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Okulumuzda uygulanan bu programda, Görsel Algı, Düşünme Becerileri, Üretkenlik ve Akıl Oyunları dersleriyle öğrencilerin zekâ gelişimlerine katkı sağlayarak, farklı düşünme becerileri kazanmalarını sağlıyoruz.