fbpx
Ön Kayıt

Eğitimde Endüstri 4.0

Yenilikçi Eğitim Programlarımızla öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. ÖZELSİN Koleji olarak, “Endüstri 4.0” ve 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için hazırlanan eğitim programları ile geleceğe yön verecek insan yetiştiriyoruz.

3 D yazıcı ile “Hayal et-Tasarla-Üret”
Öğrencilerimiz Endüstri 4.0’ın hayatımıza kattığı mottosuyla bilişim derslerimizde öğrendikleri Tinkercad programında istedikleri ürünü hayal edip üç boyutlu olarak tasarlayabilme, 3D yazıcılarımızdan objeleri ürün olarak çıktı alma ve sergileyebilme imkanı buluyorlar.

Robotik: Robotik derslerinin temel amacı, öğrencilerin bilişsel becerilerini ve üretkenliğini geliştirmektir. Günlük hayatta karşılaşacakları herhangi bir problem karşısında farklı stratejiler geliştirmelerine ve problem çözme becerilerine katkı sağlıyoruz. Bu şekilde tüketen değil üreten ve “Ülkesine Değer Katan” bir nesil yetişmesine olanak sunuyoruz.

Kodlama: Okul öncesinden itibaren görsel kodlama yöntemiyle başlattığımız süreç, tüm sınıf seviyelerimizde geliştirilerek uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz yaptıkları projelerle sosyal hayatı daha da kolaylaştırarak ve “İnovatif Düşünce”lerle projelerini geliştirerek kendileri için olasılıklar dünyasını açarlar.

Kodlama eğitimi, dijital okur-yazarlığı geliştirirken çocuklarımızın yeni bir dil öğrenmelerine de katkı sağlamaktadır. İngilizceyi öğrenmenin en zevkli yolu olan kodlama dersleri, farklı dillerin öğrenilmesinde sıradan bir eğitim yönteminin sınırlarının dışına çıkılmasını sağlayıp, kısa zamanda “Kalıcı Öğrenme”yi de geliştirmektedir.

Derslerimizin en önemli amaçlarından biri de günümüzdeki en büyük bilgi kaynağı olan İnterneti tüketmek yerine, üretken bir biçimde kullanma bilincini aşılamaktır. Çocuklarımız, kodlama ile yazılımların nasıl çalıştığını öğrenip gelecekte iyi yazılımların oluşturulmasında aktif olabilecekler. Bu alana ilgi duyan ve yeteneği olan çocukların doğru yönlendirildiği ve sağlam temellerin atıldığı “İnteraktif Dersler” yapılmaktadır.

STEM: STEM eğitimi; başta STEM’in baş harflerinden oluşan Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) gibi farklı disiplinlerin birlikte kullanmasını hedef alır.
ÖZELSİN Koleji’nde STEM laboratuvarında yapılan çalışmalar, öğrencilerin gruplar halinde özgün projeler üretmesini ve hazırladıkları projeleri günlük hayatta kullanabilen üretken bireyler haline gelmelerini amaçlar.
STEM yaklaşımı ile birlikte ÖZELSİN Koleji öğrencileri “İnovasyon” yapabilen, problem çözebilen, günlük hayata eleştirel bir düşünceyle bakabilen bireyler haline gelmektedir.