fbpx
Ön Kayıt

Bireysel Rehberlik Hizmetleri Alanında Yapılan Çalışmalar

  • Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak, kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek.
  • Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamak.
  • Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.
  • İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması.
  • İhtiyaç duyan tüm velilere danışmanlık yapılması.
  • Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek.