fbpx
Ön Kayıt

Rehberlik Hizmetlerinden Beklenen Değişimler

Gelişen ve değişen dünyada;
1. Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru algılayan,
2. Kendisi ve çevresiyle barışık,
3. Kişisel değerleri ile toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen,
4. Yaşadığı toplumun sorumlu bir üyesi olan,
5. Karar verme, sorun çözme, kişiler arası ilişki ve iletişim becerilerine sahip,
6. Kapasite ve yeteneklerini en uygun biçimde geliştiren,
7. Potansiyelini tam olarak kullanan,
8. Başarıyı ve hayat boyu öğrenmeyi amaç edinmiş,
9. Araştıran, sorgulayan, üretken ve mutlu,
10.Kendini gerçekleştiren bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.