fbpx
Ön Kayıt

Uyguladığımız Testler

Uygulanan Testler:
1. Ankara Gelişim Tarama Envanteri
2. Akademik Kavramı Ölçeği
3. Anne Baba Tutumları Envanteri
4. Arkadaşlık Testi
5. Başarısızlık Nedenleri Anketi
6. Beck Depresyon Ölçeği
7. Beier Cümle Tamamlama Testi
8. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
9. Benlik Saygısı Ölçeği
10. Benton Görsel Bellek Testi
11. Beş Faktör Kişilik Envanteri
12. Beyin Testi
13. Boş Zamanları Değerlendirme Ölçeği
14. Burdon Dikkat Testi
15. Cattel 2a Zeka Testi
16. Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
17. Çocuk Resimlerinin Yorumlanması
18. Çoklu Zeka Envanteri
19. Ebeveyn Değerlendirme Ölçeği
20. Frankurter Konsantırasyon Testi
21. Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
22. Gessel Gelişim Figürleri Testi
23. Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
24. Gözlem Listesi
25. Hafıza Testi
26. Holland Meslek Tercih Envanteri
27. İnternet Bağımlılığı Ölçeği
28. Kısa Semptom Envanteri
29. Kimdir Bu?
30. Kime Göre Ben Neyim?
31. Kişilik Meslek Envanteri
32. Liderlik Anketi
33. Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği
34. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
35. Major Depresyon Ölçeği
36. Mesleki Eğilim Belirleme Envanteri
37. Mesleki Olgunluk Ölçeği
38. Metropolitan Okul Olgunlüğü Testi
39. Offer Benlik İmgesi Ölçeği
40. Okula Başlama Olgunluğu
41. Otobiyografi
42. Öğrenme Stilleri Envanteri
43. Peabody Resim Kelime Testi
44. Porteus Labirentleri Testi
45. Sağ-Sol Beyin Üstünlüğü Testi
46. Sınav Kaygısı Ölçeği
47. Snellen
48. Sosyal Uyum Envanteri
49. Sosyo-Ekonomik Durum Ölçeği
50. Sosyometri
51. Stres Düzeyi Ölçeği
52. Tematik Algı Testi